SANKCIJE V PRIMERU KRŠITVE

Če lastnik ne zagotovi predpisane označitve živali oziroma rednega cepljenja proti steklini, se kaznuje z kaznijo od 125€ do 1250€.

Informacije so zgolj informativne narave in povzete po zloženki, ki jo je izdalo MKGP, ki ne jamči za podatke odškodninsko ali kako drugače.