POTOVANJE S PSOM (mačkami, belimi dihurji)

Po državah članicah evropske unije prosto potujete, če je vaš pes pravilno označen (mikročipiran ter potni list) in redno cepljen proti steklini. O možnostih potovanja s psom mlajšim od treh mesecev in necepljenim proti steklini, najdete več informacij na spletni strani VURS-a. Velika Britanija ,Malta, Irska in Švedska so države, ki so uradno proste stekline, zato zahtvajo za vstop poleg cepljenja proti steklini še tretiranje proti parazitom. Za dodatne informacijah obiščite stran UVHVVR-a.

Potovanje v tretje države (to so države, ki niso članice eu):

Evropska unija je z uredbo Evropske komisije (EU) št. 577-2013, ki ureja nekomercialne premike hišnih živali, glede na status stekline, tretje države razdelila v 3 skupine: 1.: Del 1 priloge II: te tretje države so izenačene s pogoji za potovanje po državah članicah unije, razen, da ni izjeme za živali manjše od 16 tednov glede cepljenja stekline; 2. Del 2 priloge II: gre za skupino tretjih držav z ugodnim stanjem stekline. V te države lahko potujete s pravilno označenim in redno cepljenim psom  3. države, ki niso uvrščene na Del 1 ali 2 priloge II: za vrnitev iz teh držav iz EU je potrebno pred potovanjem opraviti test titracije, s katerim se preveri uspešnost cepljenja.

Izolacija živali, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop iz tretjih držav:

a. V primerih, ko žival ne izpolnjuje pogojev za vstop iz tretje države v Slovenijo, lahko stranka pri nekomercialnih premikih psov, mačk ali belih dihurjev zaprosi za osamitev (izolacijo), živali za čas, ki je potreben, da žival izpolni zahteve glede zdravja.
b. Ob ugotovitvi nepopolne dokumentacije carinik napoti imetnika živali na mejno veterinarsko postaji (MVP).
c. Uradni veterinar mvp o postopku izolacije odloči z odločbo.
d. Trajanje izolacije ter predpisani veterinarski pregledi, testi oziroma tretiranja (npr. cepljenje proti steklini ali serološki test za ugotavljanje titra protiteles proti steklini) so odvisni od tega, katerega od predpisanih pogojev za vstop živali ne izpolnjuje. Izolacija traja najmanj 10 dni, v tem času mora žival trikrat pregledati veterinar.
e. Izolacija živali se izvaja v enem od registriranih zavetišč v Sloveniji, s katerim se stranke za vsak posamezni primer individualno dogovorijo za izvajanje izolacije živali. žival na mvp prevzame osebje zavetišča in poskrbi za prevoz do izolacijskih prostorov v zavetišču.
f. Stroške izolacije, postopkov, vseh pregledov, posegov in testiranja bremenijo lastnika živali.